Candida a jej životné podmienky

Sponzorovaný obsah

Candida
Candida a jej životné podmienky

Naše prostredie je plné baktérií a my sa s nimi stretávame denne bez toho, aby sme to nejakým spôsobom riešili. Bez baktérií by sme vlastne ani neexistovali a bol by pravdepodobne koniec života na tejto planéte. Niektoré baktérie nám však vedia pekne znepríjemniť život, takouto je i baktéria s názvom Candida. O Candide sa toho veľa popísala a porozprávalo. Stále však nie je úplne jasné, ako si s ňou poradiť, keď sa rozhodne vystrájať v našom tele. Vieme o nej zopár faktov, ktoré sú tiež niekedy protichodné a bolo by potrebné ich ujednotiť nejakým serióznym výskumom. Často sa spája so zlým životným štýlom a užívaním antibiotík.

Práve antibiotiká vydláždia cestu Candide a ona má voľný priestor v našom organizme. Zničia všetky baktérie, bez ohľadu na to, či ide o prospešné alebo neprospešné druhy, následne telo obsadí tento agresívny druh. Candida má rada tmavé a vlhké miesta, ktoré majú prísun potravy. Má rada cukor a sacharidy. Teda súčasný človek s jeho životným štýlom je pre ňu ideálnym sídlom. Môže sa tu pokojne uhniezdiť a začať svoju inváziu do nášho tela. Pokiaľ sa začne rozmnožovať a my jej dáme dostatok potravy, tak vytlačí z tela ostatné baktérie, ktoré nemajú voči nej šancu. Candidu je ťažké vyhnať a zničiť. Pomôže len účinná a dlhotrvajúca diéta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 − 47 =